Deling av eiendom

Gå til

Søk om deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

  • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.

 

Følgende skjemaer skal fylles ut og sendes til kommunen

For krav om oppmålingsforretning som skal følge byggesaksbehandling:

 

Dette skjemaet skal benyttes ved krav om oppmålingsforretning etter matrikkelloven, men som er unntatt byggesaksbehandling:

 

Vedlegg:

Situasjonskart som viser ønsket grense

 

Gebyr

For deling eller opprettelse av grunneiendom se punkt 4.1 i gebyrregulativ for oppretting av matrikkelenhet.

For delingssaker se punkt 3.2.6.7 i  gebyrregulativ for bygge og delingsaker

Sist oppdatert: 04. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?