Lier eiendomsselskap KF

Lier eiendomsselskap KF (LEKF) har av kommunestyret fått i oppgave å ivareta eierrollen for kommunens eiendommer, bygg og anlegg.

Foretakets organisasjon ivaretar forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsportefølje, herunder utleieboliger. I tillegg har foretaket rolle som kommunens byggherre med gjennomføringsansvar for små og store byggeprosjekter på oppdrag fra kommunestyret og kommunedirektøren.

Foretaket håndterer, i tillegg til kommunens egne bygg, håndterer foretaket også inn- og utleieavtaler av bygg og anlegg.

LEKF har omtrent 70 medarbeidere.

Bilde1.png


LEKF bolig.png

Kommunal bolig/utleie

Lier eiendomsselskap leier ut bolig til de som Lier kommune via boligkontoret har tildelt bolig. Boligene er spredt over hele Lier.

IMG_0884.jpg

Prosjekt og utvikling

I tillegg til drift, forvaltning og vedlikehold, er utvikling av eiendom en sentral del av porteføljen vår. Her kan du lese om et lite utvalg av utviklingsprosjektene våre.

Erling Eri avlangt.jpg

Kontakt oss

Daglig leder: Erling Eri
E-post: erling.eri@lier.kommune.no
Telefon: 918 00 200