Skolestart 2021 i Lier

Alle barn født i 2015 og som bor i Lier kommune, eller flytter til Lier innen skolestart, skal begynne på skolen i august 2021.

Skolestart for nye 1. klassinger i 2021

Alle barn som er født i 2015 og som bor i Lier kommune, eller flytter til Lier innen skolestart, skal begynne på skolen i august 2021.

Foresatte skal ikke søke kommunen om skoleplass for barnet sitt. Lier kommune tildeler plass ved den skolen som barnet hører til ut fra folkeregistrert adresse.

Skolene sender ut digitalt brev til hovedforesatt med informasjon om innmelding til 1. trinn. Det er viktig at foresatte sjekker at Folkeregisteret har korrekt data om familien.

Her kan du sjekke om Folkeregisteret har riktig data om familien.

Logg deg inn i Visma-systemet

Når du mottar brev om innmelding til 1. trinn, må du som foresatt logge deg inn i Visma Flyt skole som er Lier kommunes skoleadministrative system. For å logge på må du bruke din personlige BankID.

Når du har logget deg inn vil du få opp skolen som ditt barn skal gå på, og opplysninger om deg og ditt barn. Her skal du som foresatt legge inn mailadresse og telefonnummer.

Første gang du logger deg inn i Visma Flyt skole må du samtykke til at du har mottatt innmeldingsbrevet, slik at skolen får informasjon om dette. Dersom barnet ditt ikke skal begynne på nærskolen må du likevel ta kontakt med skolen som har sendt brevet per mail eller telefon.

Registrering av samtykke i Visma Flyt skole vil være åpen fra 11. til 31. januar.

Ny i Lier kommune?

Har du flyttet til kommunen og har barn som skal begynne på skolen så må du: