Hopp til innhold

Opptak i barnehage

Gå til

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars

Søk om barnehageplass

Barnehageportalen

Søke barnehageplass

I forbindelse med hovedopptaket samarbeider styrerne i de private og kommunale barnehagene. Dette er for å sikre at flest mulig barn kan tildeles barnehageplass og unngå at enkelte ikke får plass mens andre får flere tilbud.

Prioritert barnehageplass

Søkes det prioritert  i kommunal barnehage, skjer tildeling av plass etter følgende prioriterte kriterier:

  • Barn med funksjonshemning dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å  kunne ha nytte av opphold i barnehage.
  • Barn som må sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern.
  • Barn med dokumenterte store helsemessige, sosiale og psykiske problemer.
  • Barn fra familier som har store belastninger pga. sykdom eller funksjonshemming,  hvor barnet etter
    en helhetsvurdering vil ha nytte av opphold i barnehage.
  • Barn av enslig forsørger som er i eller aktivt søker arbeid eller utdanning. Som enslig forsørger regnes
    personer som ikke er gift, har inngått partnerskap eller er samboende. Dette gjelder uavhengig av om ektefellen/partneren/samboeren har foreldreansvar.
  • Barn hvor begge foreldrene/foresatte er flyktninger og som har bodd mindre enn tre år i Norge.

Tilrettelagt  barnehagetilbud

I følge barnehageloven skal barn med nedsatt funksjonsevne ha prioritet ved opptak dersom barnet etter sakkyndig vurdering kan ha nytte av et slikt tilbud. Hvis det er behov for tilleggsressurser tildeler kommunen dette til både private og kommunale etter søknad.

Spesialkompetansen/ekstra ressursen tildeles med hjemmel i opplæringsloven eller barnehageloven.
Etter vurdreing kan ressursene gis til enkeltbarn eller til barnegrupper. Ressursene administreres av barnehagens styrer.

For barn med behov for større tilrettelegging, har vi forsterket avdeling ved Hennummarka barnehage

Minoritetsspråklige barn har muligheter til å få tildelt to-språklig assistent i barnehagen.

Mer om tilrettelagt barnehagetilbud

Pris

Pris for barnehageplass finner du her

Redusert betaling

Søknadsskjema

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehage, får moderasjon på 30 % av maksimal sats for barn nummer to og 50 % fra og med barn nummer tre.

Familien betaler full sats for det barnet som har størst barnehagetilbud. Ved likt barnehagetilbud til søsken, betaler familien full sats for det eldste barnet.

Familien får kun søskenmoderasjon når søsken tilhører samme husstand/bopeladresse.

Kontakt styreren i den enkelte barnehagen for å få ytterligere og mer detaljert informasjon.

 

Vedtekter

Felles vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for private barnehager - se hver enkelt barnehage

Søknad om fri

Søknadsskjema 

Sist oppdatert: 24. mars 2022

Fant du det du lette etter?