Omsorg

Gå til

Priser for 2020

Noen av satsene er regulert i forhold til inntekt. Det brukes da folketrygdens grunnbeløp (G) som utgangspunkt. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år.

Her finner du til enhver tid oppdatert grunnbeløp.

Orientering for egenbetaling

Hjemmehjelp for eldre og uføre

Type Makspris pr. mnd.
Under 1G 0 kroner
1G – 2G 210 kroner
2G - 3G 1 065 kroner
3G - 4G 1 600 kroner
4G - 5G 2 490 kroner
5G - 6G 3 915 kroner
6G - 7G 3 915 kroner
7G - 8G 4 270 kroner
8G - 4 975 kroner

Timesats 359 kroner

Satsene er regulert etter "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester".

Trygghetsalarmer, månedsleie

Type Pris leie pr. mnd.
Under 1 G 0 kroner
1-2 G 125 kroner
2-3 G 375 kroner
Over 3 G 400 kroner

Korttidsopphold unntatt avlastning

Type Pris

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v., per døgn.
Prisene endrer seg iht. endringer i forskriften

Pr. dag/nattopphold

165 kroner

85 kroner

Ved kortidsopphold mer enn 60 døgn i løpet av et kalenderår gjelder satsene for langtidsopphold. Lier kommune følger statens maksimale satser, og endrer satsene i henhold til det gjeldende regelverket.

Institusjon – langtidsopphold

Type Pris
Fribeløp 8 400 kroner
For inntekt 1G 75%
For overskytende inntekt 85%

Lier kommune tar statens maksimale satser, og følger endringer i regelverket.

Fellesutgifter i boliger på Liertun og Nøstehagen

Type Pris
Fellesutgifter pr. mnd 515 kroner

Kjøkkendrift

Type Pris
Pr. porsjon middag 68 kroner
Pr. porsjon dessert 17 kroner
Full kost for boliger med service fra kommunen 3 835 kroner
Kantinene Egne lister øker med 3,1%
Sist oppdatert: 04. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?