Kultur og idrett

Gå til

Betalingssatser for 2021                                            

Lier bibliotek

For bøker og utlånsmateriell Pris
Voksne og barn fra fylte 15 år, pr. purring 36 kroner
Barn under 15 år, pr. purring  0 kroner

Det kreves erstatning for bøker og annet materiell som etter 2 purringer ikke er tilbakelevert:

 
Bøker/lydbøker for voksne:  411 kroner pr. stk
DVD 205 kroner pr. stk
Barne- og ungdomsbøker/-lydbøker, CD 205 kroner pr. stk
Tidsskrifthefter, tegneseriehefter: 103 kroner pr. stk 
Språkkurs, oppslagsverk etc. Etter skjønn – basert på gjenkjøpspris

Kulturskolen

Type Pris - pr. halvår

Individuell undervisning (musikk)
Visuell kunst (keramikk og tegning/maling)
Dans og teater - 60 min/uke
Dans og teater- 45 min/uke
Ensemble og barnekor
Kurs og prosjekter

Instrumentleie 

2 000 kroner
2 000 kroner
1 795 kroner
1 540 kroner
1 250 kroner
500 - 2 000 kroner per kurs

515 kroner

Kulturskolen gir søskenmoderasjon etter følgende prinsipper:

  • Barn nr. 2 gis 20% moderasjon av gjeldende elevpengesats, barn nr. 3 gis 50% moderasjon av gjeldende sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på timer som kjøpes av korpsene, men søsken i andre disipliner gis moderasjon når de har søsken med korpselevplass
  • Kulturskolen gir ikke søskenmoderasjon på kurs og prosjekter.
  • Det er mulig på søke om friplasser på Kulturskolen. Her finner du mer informasjon om det.

Lierhallen (svømmehallen)

Type Pris

Enkeltbillett barn og ungdom
Enkeltbillett voksen
Enkeltbillett pensjonist
Enkeltbillett funksjonshemmet med ledsagerbevis
Klippekort barn og ungdom (12 klipp)
Klippekort pensjonist (12 klipp)
Klippekortfunksjonshemmet med ledsagerbevis (12 klipp)
Klippekort voksen (12 klipp)

52 kroner
92 kroner
52 kroner
52 kroner
515 kroner
515 kroner
515 kroner
925 kroner

Leiepris per time - lokale lag/andre

515/1030 kroner

Idrettshaller og gymsaler 

Primært for lokale foreninger, men kan også leies ut til lokale bedrifter og andre organisasjoner. Utleie av idrettshaller og gymsaler er normalt stengt i påske- og juleferie, i juli og på offentlige fridager. Trening må vike for arrangementer varslet minst en uke i forveien. Leies ikke ut til rent private arrangementer.

Trening/fastleie for barn/unge i regi av lokale lag/foreninger og registrerte voksenopplæringsorganisasjoner er gratis. Enkeltmøter og arrangementer for lokale lag/foreninger mandag-fredag er også gratis. Ellers brukes følgende priser:

Type Pris per time                     
Fastleie  
Trening/øvelser lokale lag med aktiviteter for barn/unge Gratis
Fastleie stor idrettshall - lokale lag/andre 257/515 kroner
Fastleie liten idrettshall - lokale lag/andre 184/370 kroner
Fastleie gymsdal/aula/møterom - lokale lag/andre

113/226 kroner

Helgeleie og enkeltarrangementer (søkes via utleieportalen)  
Lokale foreninger i skolelokaler (eks. Kulturscenen) man-fre
Stor idrettshall med garderober - lokale lag/andre
Gratis
360/720 kroner
Liten idrettshall m/garderober + Høviktorget - lokale lag/andre
Møterom, kantine
287/575 kroner
215/430 kroner
Gymsal med garderober + Heggtorget og Sylling aula - lokale lag/andre 215/430 kroner

Det tas ikke betalt for mer enn max 7 timer for en dag og 14 t for en helg.

For ferietilbud for barn/unge i regi av lokale lag/foreninger benyttes en dagspris på kr 1 030. For større arrangementer (loppemarkeder, overnattingsarrangementer, stort publikumsbesøk, etc.) eller der mange rom og fasiliteter leies, fastsettes egen pris. Tilleggsavgift for mangelfull rydding og skader samt eventuell utvidet leie/utstyr.

Hvis det er behov for også å benytte aula eller andre rom må dette søkes og reserveres spesielt.

Baneleie - idrettsanlegg

Trening for lokale idrettslag (med untak for private bedriftslag) er gratis. Bruk av kuntsgressbanene på ettermiddags/kveldstid og i helgene på Lier stadion er gratis for SpaBra og Stoppen, bruk av kunstgressbanen på Sylling idrettspark er gratis for Sylling IF og bruk av 11-er kunstgressbanen på Tranby idrettspark er gratis for Lier IL, etter særlige avtaler. For evt. utleie til eksterne lag eller bedrifter fastsettes egne priser etter forespørsel/avtale. Forøvrig brukes følgende priser lokalt:

Type Pris
Kamper 11'er- eller 9'er-bane senior lokallag 410 kroner per kamp
Kamper mindre baner senior lokallag

205 kroner per kamp

Kamper barn og unge lokallag 11'er eller 9'er bane/mindre bane 102/51 kroner per kamp
   
Trening lokale bedriftslag 11'er eller 9'er bane / mindre bane 205/102 kroner per time
Trening utenbygdslag 11'er eller 9'er bane / mindre bane
400/200 kroner per time

Cup/turnering lokale lag

3 080 kroner per dag

Fotballskole lokale lag 1 030 kroner per dag

Videregående skolers bruk av Lier stadion - årssum

123 250 kroner

Arrangementsteknisk vogn som hentes og tilbakekjøres selv 513 kroner per gang

Arrangementsteknisk vogn med utkjøring og henting

1 025 kroner per gang

Andre utleielokaler i skoleanlegg (ikke inkl. Lier kulturscene)

Utleie primært til lokale lag og foreninger. Kan også leies av lokale bedrifter og eksterne organisasjoner (kalt andre). Ingen utleie til private arrangementer. Trening/øvelser og møter og sammenkomster for lokale lag med tilbud til barn og unge  er gratis mandag-fredag  utenom jule- og påskeferie, juli og offentlige fridager. Forøvrig brukes følgende priser:

Type Pris

Torg, aula, kantine, auditorium pr time - lokale lag /andre

kr 215,- / 430,-

Det tas ikke betalt for mer enn max 7 timer for en dag og 14 t for en helg.
For  spesielle utleieformål og når mange lokaler brukes samtidig, kan det gjøres egen avtale og prissetting.

Lier kulturscene

Kulturscenen leies via direkte kontakt med daglig leder - se også www.lierkulturscene.no
Lokale kulturformål har forrang framfor annen bruk. Scenen leies ut både på dagtid, kveldstid og i helgene, men normalt ikke i juleferie, påskeferie og juli.

Type Pris
Lokalleie uten utstyr per dag for lokalt kulturliv/andre 2 055/5 135 kroner
Lokalleie utover to dager innrømmes rabatter

 

Tilleggsbetaling for utstyr og praktisk hjelp:  
Bygget scene - lokalt kulturliv/andre 1 027/2 055 kroner
Leie av tekniker - lokalt kulturliv/andre 4 365/4 625 kroner

Leie av to teknikere - lokalt kulturliv/andre

Hustekniker

8 475/8 730 kroner

1 025 kroner

Kveldsprodusent 1 (billett/publikum på torget) - lokalt kulturliv/andre 1 025/2 565 kroner
Kveldsprodusent 2 (inkludert ass. i salen) - lokalt kulturliv/andre 2 055/3 595 kroner
Leie fast utstyr (fullt PA-utstyr og lysrigg) 513 kroner
Leie stor prosjektor - lokalt kulturliv/andre 1 000/3 000 kroner
Leie trådløse mygger per stk. - lokalt kulturliv/andre 200/500 kroner
Leie flygel - lokalt kulturliv/andre
Leie dansematter
1 000/3 000 kroner
1 000 kroner

Ved leie til enkle og kortvarige enkeltarrangementer benyttes timepris som for andre kulturlokaler over. Ved aktiv leie/bruk av tilleggsrom som Heggtorget, samlingssal, garderober mm. fastsettes samlet særpris.

Lier kulturscene kan også leies for preproduksjoner og andre særlige formål. Pris fastsettes da etter egen avtale.

Engersand forsamlingslokale

Lokalet leies primært ut til lokale foreninger. Utleie til private arrangementer tillates ikke. Fastleie for lokale foreninger med tilbud til barn og unge er gratis mandag til fredag. For møter og arrangementer ellers gjelder følgende priser:

Type Pris

Utleie lokale foreninger/andre

210/420 kroner per time
Ferietilbud for barn/unge i regi av lokale foreninger/andre 1 030 per dag

Lierbyen seniorsenter

Lokalet lånes og leies kun ut til lokale foreninger. Utleie til private arrangementer tillates ikke. Lokale foreninger kan få gratis bruk for spesielle faste tilbud og enkeltmøter. For andre møter og arrangementer ellers gjelder følgende priser:

Type Pris
   
Utleie lokale foreninger
Fastleie for lokale foreninger
1 025 kroner per dag
Gratis

Det vil ved all utleie kunne legges på tilleggsavgift for mangelfull rydding og eventuelle skader.

Sist oppdatert: 21. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?