Kemneren - generelt

 

Betalingssatser for 2020

Inkassovarsler og gebyrer

Type Pris inkl. mva
Gebyrer med hjemmel i lov og forskrift etter forsinkelsesrenteloven §3  
   
Rettsgebyr for utleggsbegjæring til namsmannen 1 992 kroner
Rettsgebyr ved begjæring om tvangssalg til tingretten 1 289 kroner
Rettsgebyr ved tvangssalg besluttet i tingretten (totalt) 8 673 kroner
Rettsgebyr ved begjæring om tvangssalg løsøre 1 465 kroner
Rettsgebyr ved tvangssalg løsøre besluttet (totalt)
Rettsgebyr ved begjæring om anvisning til innkreving
Rettsgebyr ved anvisning besluttet (totalt)
4 043 kroner
2 461 kroner
3 633 kroner
Purregebyr 70 kroner
Betalingsoppfordring 210 kroner
Rettsgebyr ved forliksrådsbehandling 1 348 kroner

Gebyr for skriving av forliksklage

1 172 kroner
Saksbehandlingsgebyr ved begjæring om utlegg 1 172 kroner
Saksbehandlingsgebyr ved begjæring om tvangssalg 1 172 kroner

For alle misligholdte krav påløper forsinkelsesrenter med 8,75 % p.a. fra forfall til betaling skjer.

Gebyrene følger eventuelle endringer i regelverket
Sist oppdatert: 04. mars 2020