Huseieravgifter

Gå til

 

Betalingssatser for 2020

Vannforsyning

Type Pris inkl. mva.
Årsavgift:  
Fastledd 1 049 kroner
Mengdeavhengig del pr. m3 19,35 kroner
Tilknytningsgebyr:  
Fast beløp 19 000 kroner
Annet:  
Tilleggsgebyr ved ikke etterkommet pålegg om utbedring av lekkasje 100% av ord. årsgebyr
Purregebyr avlesningskort 72 kroner (ikke mva-pliktig)
Avlesningsgebyr Faktiske kostnader (ikke mva-pliktig)
Gebyrreduksjon – ikke varslet avbrudd > 24 timer 418 kroner
Gebyrreduksjon – ikke varslet avbrudd > 8 timer, 3 g./år eller flere 418 kroner
1. gangs test av vannmåler Faktiske kostnader
2. gangs test av vannmåler etter krav fra abonnent og resultat innenfor Faktiske kostnader
Stenging/gjenåpning Faktiske kostnader

Avløp

Type Pris inkl. mva.
Årsavgift:  
Fastledd 1 049 kroner
Mengdeavhengig del pr. m3 38,06 kroner
Tilknytningsgebyr:  
Fast beløp 19 000 kroner
Annet:  
Tilleggsgebyr ved ikke etterkommet pålegg om utbedring av lekkasje 100% av ordinært årsgebyr
Tømming av slamavskiller, septiktanker, tette tanker, mv for sanitære avløpsvann:  
Tømming av septiktanker mv.  
Årlig tilsyn av avløpsanlegg 542 kroner (ikke mva-pliktig)
Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. Gebyrregultativets punkt1.2 1 088 kroner (ikke mva-pliktig)
Beløpsgrense for overføring av uteståebde beløp jfr gebyrregulativets punkt 1.8 543 kroner (ikke mva-pliktig)
Tankvolum mindre enn 3 m3 2 416 kroner
Tankvolum fra og med 3 m3 til og med 6 m3 3 661 kroner
Tankvolum fra og med 6 m3 til og med 12 m3 5 889 kroner
Tankvolum større enn 12 m3 6 836 kroner
Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1 621 kroner
Utedo/tørrtoalett, pris per tømming 4 308 kroner
Oppmøte uten å få tømt, pris per gang 759 kroner
Tillegg for utrykning 1 248 kroner
Søknad om utslippstillatelse, pris per sak 8 088 kroner (ikke mva-pliktig)

Tilsyn små avløp

Prisliste og gebyrregulativ finner du her

Feiing

(*se betalingsbetingelser under "Tilsyn med fyringsanlegg")

Type Pris inkl. mva
Vanlig pipeløp (pr. gang) 671 kroner
Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (pr stk) 342 kroner
Tillegg for eier av boligenheten som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte
Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det full pris (pris avhenger av antall)
429 kroner

Min. 671 kroner
Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (pr. stk) 1 171 kroner
Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (pr. løpemeter) 143 kroner
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (pr. stk, over 1 meter) 131 kroner
Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (pr. stk, over 1 meter, i tillegg pr. løpemeter) 90 kroner
Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (pr. løpemeter) 194 kroner
Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein 320 kroner
Fjerning av beksot – fresing av skorsteinsløp (pr. time) 739 kroner
Fritidsbolig - feiing av vanlig skorsteinsløp når det utføres samtidig med tilsyn 333 kroner
Fritidsbolig - feiing av vanlig skorsteinsløp på forespørsel = timepris 1 079 kroner

Tilsyn med fyringsanlegg

Type Pris inkl. mva
Vanlig fyringsanlegg (pr. stk)  1706 kroner
Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (pr. stk)  854 kroner
Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av fyringsanlegg)  578 kroner
Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det full pris (pris avhenger av antall) Min. 1 706 kroner
Større fyringsanlegg (pr. stk) 3 647 kroner
Fabrikkfyringsanlegg (pr. stk) 5 756 kroner
Fritidsbolig - tilsyn av vanlig fyringsanlegg - ett fyringsanlegg pr. enhet 2 303 kroner
Gassanlegg boligenhet (pr. stk) 854 kroner
Gassanlegg sameie/borettslag (tematilsyn, flere boenheter på samme enhet (pr. stk) 10 000 kroner
Fritidsbolig gassanlegg (pr. stk) 1 152 kroner

Betalingsbetingelser

  • Hvis eier/bruker av fyringsanlegg som er varslet om feiing/tilsyn ikke er tilstede, eller det er tekniske eller andre forhold som feieren ikke kan lastes for som gjør at feiing/tilsyn ikke kan utføres, må eier betale for det utførte arbeidet som er reisetid, rapport og administrative tillegg.
  • Hvis eier/bruker ønsker å flytte varslet tidspunkt (dag) for feiing/tilsyn, kan dette avtales med feierseksjonen som kan kontaktes enten ved personlig fremmøte, telefon, telefax eller e-post. Beboere som har vært på ferie, sykehusopphold og lignende kan avtale ny tid da de kommer tilbake til boligenheten.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn utenom feierens rute, betales det vanlige satser.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn etter endt arbeidstid, på vanlige ukedager, betales et pristillegg på 50 %.
  • Hvis eier/bruker ønsker feiing/tilsyn på lørdager, betales et pristillegg på 100 %.

Renovasjon

Type Pris inkl. mva
Standard abonnement 3 539 kroner
Øvrige renovasjonsgebyrer:  
Samarbeid renovasjon (80 %) 2 829 kroner
Samarbeid renovasjon nedgravd løsning (100%) 3 539 kroner
Stor familierenovasjon (130 %) 4 600 kroner
Hytterenovasjon standard sommer (65 %) 2 301 kroner
Hytterenovasjon samarbeid sommer (52 %) 1 839 kroner
Hytterenovasjon standard helårs (100%) 3 539 kroner
Hytterenovasjon samarbeid helårs (80%) 2 829 kroner
Hytterenovasjon skogshytter 1 238 kroner
   
Gebyr for tilleggstjenester  
Tillegg for nedgravd/brannsikret løsning 625 kroner
Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 551 kroner
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m 551 kroner
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m 275 kroner
Gangtillegg samarbeid renovasjon 4-hjulsbeholder pr. 5 m 275 kroner
Sommertømming abonnement standard 520 kroner
Sommertømming abonnement samarbeid 416 kroner
Sommertømming abonnement storfamilie 676 kroner
Ekstrasekk, pr stk. 89 kroner
Fradrag for hjemmekompostering - 375 kronerSist oppdatert: 04. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?