Handel med fyrverkeri

Satser for 2020

Handel med fyrverkeri

Type Pris inkl. mva
Gebyr for behandling av søknad (inkl. adm. utg. ved første tilsyn) 2 685 kroner
Gebyr for første gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) 596 kroner
Gebyr andre gangs tilsyn 1 534 kronerSist oppdatert: 04. mars 2020