Aktivitetstilbud for 60+

Gå til

Aktivitetstilbud for 60+

Friskliv senior er fellesnavnet på friskliv- og mestringstilbud tilpasset seniorer i Lier. Hensikten med de helsefremmende lavterskeltilbudene er at liunger opplever livsmestring med flere og bedre leveår, og at behovet for helse- og omsorgstjenester blir redusert.

Friskliv- og mestringstilbud består av:

 • Helseopplysning om helsefremmende levevaner. Informasjonshefter, nettsider og folkehelsemarkeringer - som informasjonsdagen for seniorer.
 • Aktivitetstilbud som stimulerer til bedre helse. Seniorsentre med variert aktivitetstilbud, helsekafé, gruppetrening mm.
 • Helseveiledning. Gruppeveiledning og individuell veiledning på helsestasjonen eller ved forebyggende hjemmebesøk. Friskliv senior er fellesnavnet på friskliv- og mestringstilbud tilpasset seniorer i Lier.

Helseopplysningstilbudet består av tre deler:

 • Informasjonshefter og nettsider
 • Infoskriv - sendes i posten
 • Folkehelsemarkering

Kontaktinformasjon:
Frisklivsveileder senior - Vivi Haugli
E-post: vivi.haugli@lier.kommune.no 
Mobil: 902 44 205

Aktivitetstilbudet består av åtte deler:

 • Seniorsenter
 • Kafé
 • Gruppetrening
 • Lier frivilligsentral
 • Aktivitetstilbud på Nøstehagen
 • Aktivitetstilbud på Fosshagen
 • Den kulturelle spaserstokken
 • Karatreff 

Her kan du se oversikt over aktivitetstilbud for seniorer i Lier 2021/2022

Seniorsenter

Seniorsenter er en kommunal møteplass for seniorer med et variert aktivitetstilbud på dagtid. Lier har to kommunale seniorsentre, Tranby seniorsenter og Lierbyen seniorsenter.

Tranby seniorsenter tilbyr 2-4 aktiviteter samt kafé med middagsservering daglig.

Lierbyen seniorsenter tilbyr 1-2 aktiviteter daglig samt kafé tirsdag og middagsservering mandag og onsdag.

Kontaktinformasjon:

Senterkoordinator Lierbyen - Lillian H.H Nagel
E-post: lhn@lier.kommune.no
Telefon: 941 72 787
Adresse Lierbyen seniorsenter: Meierigården Vestsideveien 9G

Senterkoordinator Tranby - Fredrik Nilsen
E-post: hans-fredrik.nilsen@lier.kommune.no
Telefon: 940 28 537
Adresse Tranby seniorsenter: Hallingstadtunet Bratromveien 1

Kafeer

Kafeene er en del av Lier kommunes ernæringstjenester, og deres fokus er "Mat er mer enn halve helsen". Kafeene ønsker velkommen til en kaffekopp, lunsj eller middag.

Hallingstadtunet kafé:
Lokalisert på Tranby seniorsenter. Telefon: 989 01 827 

Åpningstider:

Mandag til fredag, klokken 10.00-15.30.

Lørdag og søndag, 11.00-15.00.

Nøstehagen kafé: 
Lokalisert på Nøstehagen bo- og omsorgssenter. Telefon: 32 24 11 55

Fosshagen kafé:
Lokalisert på Fosshagen ressurssenter. Telefon: 32 22 59 00

Åpningstider:

Alle dager kl. 10.00-15.00.

Middag klokken 13.00-14.30.

Gruppetrening

Gruppetrening for seniorer består av aktivitetstilbud/grupper tilpasset seniorer. Bli med å opplev gleden ved å være i bevegelse.

 • Gruppetrening for seniorer
 • Aktiv på dagtid
 • Sterk og stødig

Timeplan gruppetrening for seniorer høst 2022

Timeplan aktiv på dagtid høst 2022

Sterk og stødig høst 2022

Kontaktinformasjon:

Forebyggende fysioterapeut - Grethe-Lill Vilhelmshaugen

E-post: grethe-lill.vilhelmshaugen@lier.kommune.no:
Mobil: 451 19 664

Lier frivilligsentral

Lier Frivilligsentral er en møteplass med mange aktiviteter og tilbud. Man kan bidra som frivillig medarbeider, være bruker av ulike tjenester eller delta på aktiviteter.

Nettside: Lier frivilligsentral

Kontaktinformasjon:
E-post: frivillig@lier.kommune.no
Telefon: 32 22 03 78/458 95 880

Aktivitetstilbud på Nøstehagen

Nøstehagen bo- og omsorgssenter inviterer alle i nærmiljøet velkommen til sine arrangementer. Dette skaper livskvalitet og glede for beboere, ansatte og ikke minst dere selv. Håper vi sees.

Har du lyst til å være frivillig på Nøstehagen? Snakke med beboerne, følge dem til sykehus og tannlege, hjelpe til ved arrangementer etc. Du vil møte et trivelig og positivt miljø når du tar kontakt med oss på Nøstehagen bo- og omsorgssenter

Kontaktinformasjon:
Telefon: 32 24 11 55

Aktivitetstilbud på Fosshagen

Fosshagen er et ressurssenter for personer med demenssykdom og for rehabilitering og helsefremming. Vi innviterer til å bli med på våre aktiviteter. Vi har åpen kafé alle hverdager klokken 10.00-15.00, middag kan kjøpes mellom klokken 13.00-14.30 Ta kontakt med oss på Fosshagen ressurssenter

Kontaktinformasjon:
Telefon: 32 22 59 00

Den kulturelle spaserstokken

Lier kommune har en egen konsertrunde som bidrag til å gi eldre gode profesjonelle kulturopplevelser. Konsertturneen er gratis og kan nytes på Tranby seniorsenter, Gifstad dagsenter og Fosshagen

Karatreff

Hyggelig sammenkomst kun for herrer, vi møtes siste fredagen i måneden. Kom og møt kjente og ukjent for en hyggelig prat. Hver gang er det vafler og varme karbonadesmørbrød og interesante kåserier. Kanskje du også har en historie å fortelle?

Velkommen til Lierbyen seniorsenter (Meierigården) siste fredagen i måneden. Pris: 100 kroner. 

Kontaktinformasjon:
Senterkoordinator Lierbyen - Lillian H.H Nagel
E-post: lhn@lier.kommune.no
Mobil: 941 72 787

Veiledning 

Veiledning og støtte er en vesentlig del av Lier kommunes friskliv- og mestringstilbud. Det grønne veiledningstilbudet tilpasser seniorer består av:

 • Helseveiledning for seniorer
  • Temamøter/gruppeveiledning til seniorer
  • Individuell veiledning/forebyggende hjemmebesøk
 • Helsestasjon/helsekafe for seniorer
 • Demensveiledning
 • Kreftveiledning

Helseveiledning

Temamøter/gruppeveiledning for seniorer:
Gruppeveiledning tilbys seniorer som er 75 år og 80 år som ikke mottar jevnlige kommunale tjenester. Seniorene innviteres til temamøter/gruppeveiledning om friskliv og mestringstilbud. Frisklivsveileder og forebyggende sykepleier er ansvarlig for gruppeveiledningen.

Individuell veiledning/forebyggende hjemmebesøk:
Individuell veiledning tilbys alle seniorer ved behov, og kan tilbys i hjemmet (forebyggende hjemmebesøk) eller ved helsestasjon for seniorer. Ta kontakt med frisklivsveileder/ forebyggende sykepleier eller forebyggende vernepleier ved behov.

Kontaktinformasjon:

Frisklivsveileder senior - Vivi Haugli
E-post: vivi.haugli@lier.kommune.no
Mobil: 902 44 205

Forebyggende vernepleier - Lise Kristin Torgersen
E-post: lise.kristin.torgersen@lier.kommune.no 
Mobil: 477 05 278

Helsestasjon/helsekafé for seniorer

Helsestasjon for seniorer består av balansetrening, samt helseopplysning og veiledning om livsmestring og gode helse- og levevanevalg.

 • Lierbyen seniorsenter - ondager klokken 08.30-10.30
 • Tranby seniorsenter - onsdager klokken 09.00-11.00

Kontaktinformasjon:

Frisklivsveileder senior - Vivi Haugli
E-post: vivi.haugli@lier.kommune.no 
Mobil: 902 44 205

Forebyggende vernepleier - Lise Kristin Torgersen
E-post: lise.kristin.torgersen@lier.kommune.no 
Mobil: 477 05 278

Demensveiledning

Kontakt med hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til deg som har fått utfordringer med å klare små eller store oppgaver i hverdagen på grunn av endringer i hukommelsen.

Kontaktinformasjon:
Demensveileder, Anja Hoff
E-post: anja.hoff@lier.kommune.no 
Mobil: 408 04 026

Geriatrisk sykepleier, Anne Marie Aamodt
E-post: anne-marie.aamodt@lier.kommune.no
Mobil: 906 66 373

Kreftveiledning

Tilbyr veiledning og støtte til personer med kreftdiagnose og deres pårørende.

Møteplassen kafé tirsdager klokken 13.30-15.00 på Lierbyen seniorsenter.

Kreftkafé er en møteplass for personer med kreftdiagnose og deres pårørende. Vi møtes en gang i uka for en hyggelig prat med enkel servering. Noen ganger har vi et foredrag om forskjellige temaer, og det er tilbud om trening annenhver uke. 

Kontaktinformasjon:
Kreftkoordinator, Tammy Mach
E-post: tammy.mach@lier.kommune.no 
Mobil: 918 53 734

Mer informasjon

Egenandel

Det er ingen egenandel på helseveiledning.

Egenandel på kurs er 100-500 kroner.

Sist oppdatert: 05. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?