Fjordbyen

Gå til


     Her finner du nettsiden for Fjordbyen

 

Visjon

Fjordbyen. Der folk, fjord og fremtid møtes.

Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya blir et knutepunkt mellom Drammen og Oslo. Med miljø, kunnskap og utvikling i fokus.

Hvorfor fjordby?

  • Fjordbyen er løsningen for å håndtere befolkningsveksten i drammensområdet
  • Løser fremtidens transportutfordringer for buss, tog og bil
  • Null-visjon for klimagassutslipp og energibruk
  • Gi sjøfronten tilbake til innbyggerne

"Lierstranda er med sin nærhet til Drammen by og eksisterende jernbane svært godt egnet for byutvikling som bygger opp under miljøvennlige transportløsninger"
Miljøverndepartementet, 27. september 2013

Kontaktpersoner

For Lier kommune:   

Kjersti Wilhelmsen. E-post: kjersti.wilhelmsen@lier.kommune.no

For Drammen kommune: 

Marit Engseth. E-post: marit.engseth@drmk.no

Områderegulering

 

Mulighetsstudier for knutepunkt på Lierstranda

 

Strategisk plattform med masterplan

       Bakgrunnsrapporter

 Øvrige styringsdokumenter

Møter i fjordbyrådet

Se opptak av digitalt møte i fjordbyrådet 19. januar 2021

Presentasjon nytt sykehus i Drammen 19. januar 2021

Presentasjon Drammen helsepark 19. januar 2021

Presentasjon samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt 19. januar 2021

Presentasjon Eidos 19. januar 2021

Presentasjon Brakar 19. januar 2021

Presentasjon interkommunalt plansamarbeid for Lierstranda og Brakerøya 19. januar 2021

Presentasjoner

 

Plansminar 21.08.2019 (Haugestad, Lier kommune)

Samlingens hovedtema: Koordinering av kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur/kollektivknutepunkt og områderegulering - Fjordbyen.

Program

Presentasjon 1

Presentasjon 2

Presentasjon 3

Presentasjon 4

Presentasjon 4B

Presentasjon 5

Arbeidsoppgavene

Gruppe1

Gruppe 2

Gruppe 3

 

  

Sist oppdatert: 20. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?