Hopp til innhold

Velkommen til Lier kommunes eierportal

Her finner du informasjon om Lier kommunes selskaper, foretak og interkommunale samarbeid, og de kommunalt vedtatte rammene for eierstyringen.

Lier kommune eier flere aksjeselskaper og interkommunale selskaper og har to kommunale foretak. I tillegg har kommunen en rekke interkommunale samarbeid. Samlet ivaretar disse tjenester som brannberedskap, krisesenter, renovasjon, vannforsyning, mv. og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet.

Inngående informasjon om Lier kommunes portefølje presenteres hvert år i kommunens eiermelding.

Rammene for kommunens eierstyring er vedtatt av kommunestyret. Særlig viktige er eierskapspolitikken og eierskapsprinsippene som senest ble vedtatt i 2019.

Eierskapspolitikken behandles av kommunestyret to ganger i hver valgperiode.

Eierportalen 4-4.png


Fjordbyen.jpg

Selskap, foretak og samarbeid

Kommunen har hel- og deleide aksjeselskap (AS), deltar i interkommunale selskap (IKS), har kommunale foretak (KF) og deltar i interkommunale samarbeid etter kommuneloven. Her finner du oversikt over disse.

Eierskapsprinsipper.jpg

Eierstyring, strategi og politikk

På denne siden har vi samlet all informasjon rundt Lier kommunes styring, strategi, politikk og prinsipper rundt våre eierposisjoner.

CSR.jpg

Samfunnsansvar

Kommunen tar del i flere ordninger innen samfunnsansvar. Her kan du lese mer om disse.