Kriseberedskap

Gå til

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon ved alvorlige hendelser i Lier

Nødnummer:

 • Brannvesen: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117

Barnevernvakt: 32 04 65 00

Vakttelefon for vei, vann og avløp 

 • Avløp, vann og vei: 32 22 55 50 (døgnbemannet)
 • Bygningsdrift: 409 22 244

Veterinærvakt: 32 83 35 03

Viltnemnda: Se Landbrukskontorets nettside for melding om skadet eller dødt vilt

Kommunikasjonssjef:
Marianne Heimdal.
Mobil: 924 07 755.
E-post: marianne.heimdal@lier.kommune.no

Rådmann:
Bente Gravdal.
Mobil: 906 12 908.
E-post: bente.gravdal@lier.kommune.no

Kommunalsjef helse, omsorg og velferd:
Hanne Berg Stubberud.
Mobil: 971 06 401.
E-post: hanne.berg.stubberud@lier.kommune.no

Kommunalsjef oppvekst:
Kari-Ann Dale.
Mobil: 958 20 423.
E-post: kari-ann.dale@lier.kommune.no

Kommunalsjef steds- og samfunnsutvikling: 
Sikke Næsheim.
Mobil: 911 78 068.
E-post: sikke.naesheim@lier.kommune.no

Kommunalsjef organisasjon og utvikling:
Sveinung Kvamme. 
Mobil: 997 01 025.
E-post: sveinung.kvamme@lier.kommune.no

 

Kriseberedskap i Lier kommune

Kriseledelsen i Lier

Lier kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.
Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med kommunens beredskapsplaner. 
 
Kommunen har et beredskapsråd som ledes av ordføreren. Beredskapsrådet består av interne og eksterne aktører i beredskapsarbeidet som brannvesen, politi, frivillige organisasjoner, representanter for vei, vann, avløp og kommunens ledelse.

Ved en større hendelse vil det normalt settes krisestab.

Sentral/strategisk kriseledelse trer sammen på kriseleders beslutning. Medlemmer er

 • rådmannen (kriseleder)
 • ordfører
 • kommunalsjef(er)
 • kommunikasjonssjef
 • kommuneoverlege
 • beredskapsleder
 • Eventuelt representanter for nødetatene og andre aktuelle instanser

Kriseledelsens funksjon er å ha myndighet og kunnskaper til å kunne ta raske og viktige beslutninger i en krisesituasjon. Personer i kriseledelsen vil parallelt være ledere i sine faste funksjoner i kommunen, men skal kunne komme sammen for å koordinere krisehåndteringen.

Befolkningsvarsling

Lier kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, e-post og talemelding til fasttelefon.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

1. Privatpersoner: Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din e-postadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.
Oppdater kontaktinformasjon i Kontakt- og reservasjonsregisteret 

2. Bedrifter: Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene

3. Tilleggsregister: Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.
Se nettsiden varslemeg.no

Har du ikke blitt varslet?

Er du folkeregistrert på din adresse?
Sjekk Skatteetatens nettside

Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?
Oppdater elektronisk kontaktinformasjon

Hva kan du gjøre?

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret. Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune.

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister 

Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter

Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet.

Eksempler:

 • Sykehus og medisinske sentre            
 • Alders- og sykehjem            
 • Lege og tannleger            
 • Barnehager og skoler            
 • Næringsmiddelprodusenter            
 • Restauranter og kafeer

Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggsregister 

Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)  

Tilfluktsrom

Kommunen har ett offentlig tilfluktsrom - det er på Lierbyen skole. Nye bygg har ikke krav om tilfluktsrom. Mange eldre bygg har tilfluktsrom beregnet på de som oppholder seg i bygget.

Sist oppdatert: 22. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?