Vannmåleravlesning

Vannmåleravlesning for 2021

Nå er det igjen tid for å lese av vannmåleren din. Selv om de fleste nå er fjernavlest, må noen fortsatt lese av vannmåleren manuelt via Les Av. Andre vil motta en SMS med informasjon om at måleren er fjernavlest. Vi oppfordrer alle til selv å kontrollere om dataene vi har sendt er riktige.

Dersom du fremdeles må lese av selv og sende inn, ber vi om at du leser av vannmåleren og rapporterer inn din målerstand innen 31.12.21 til Les Av.

Til og med 2021 har du betalt gebyrene gjennom en a konto (forventet forbruk) av vann/avløp. For 2021 vil denne avregnes i januar, dvs om du har brukt mer eller mindre enn det som er beregnet a konto, vil dette avregnes og sendes ut til deg som en faktura i slutten av januar.

For at du skal betale for det vannet du har brukt og avløpet som er levert, er det reelle tall vi trenger. Dersom vi ikke mottar vannmålerstand, må vi stipulere (beregne). Det betyr at hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor fristen vil vi beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.

Fra 2022 litt info ang ny fakturarutine:

Vi endrer våre fakturarutiner fra 2022. Vi ønsker å gjøre det enklere for innbygger å forstå sitt reelle vannforbruk, derfor går vi over til etterskuddsfakturering. Det vil si at vi vil foreta avlesning av vannmåler 3 ganger pr. år og fakturerer deg etter ditt reelle vannforbruk.

Hente inn måleravlesning:

1. termin – innen 25. april, faktura ut i mai, forfall 25. 6.
2. termin – innen 29. august, faktura ut i september forfall 25.10.
3. termin – innen 31. desember, faktura ut i januar, forfall 25.2.

Kan vi nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no

1.  norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.

2.  varslemeg.no

Som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken

varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

 

footer bakgrunn