VA-sanering Hårbergbakken, Lier

Bakgrunn

Felles system for avløp medfører mye overvann/fremmedvann som belaster transportsystemet og renseanlegg, og er et problem både kapasitetsmessig og økonomisk.

Mål

Målet med prosjektet er å skape trygge og sikre vann- og avløpstjenester og å forhindre forurensing av natur og miljø.

Tidsperiode

Detaljprosjekteringen ferdigstilles i løpet av høsten 2020.

Det antas oppstart av anleggsarbeider våren 2021. Anslått anleggstid er 5-6 måneder

Utfordringer

·         Trafikkavvikling under anleggsfasen

·         Grensesnittet mot fylkesvei

Konsekvenser for deg som innbygger

Innbyggerne i Vivelstadveien og andre som normalt benytter veien, vil under anleggsgjennomføringen oppleve at veien blir smal og muligens vil det bli begrenset fremkommelighet i perioder.

Innbyggerne i nærområdet vil i korte perioder oppleve at vannet er stengt av pga. omkoblinger. Dette vil bli varslet på forhånd, slik at alle kan tappe nødvendig vann, for den perioden vannet vil være borte.

Enkelte vil også kunne oppleve at vannet vil være misfarget når det settes på igjen, men dette er på ingen måte farlig. Det anbefales å åpne vannkraner og la kaldtvann renne en liten stund, så er alt tilbake til normalen. Vedlegg: Ortofoto over planområdet.  

Hårbergbakken.png

 

footer bakgrunn