Utbedring av Grøttegata, Lier

Bakgrunn

Grøttegata har i en årrekke vært i noe dårligere forfatning enn ønsket, med bl.a. flere smale partier. Det er behov for å gjøre utbedringer av veien gjennom tiltak for overvannshåndtering og på selve veien.

Mål

Prosjektet skal gi økt trafikksikkerhet og bedre forbindelsen mellom Tranby og Egge. Det skal etableres en forbindelse som er stabil i forhold til utglidninger.

Grøttegata har i dag en begrensning på 6 tonns akseltrykk, gjennom prosjektet vil man kunne øke dette til 10 tonn.

Tidsperiode

Prosjektet hadde oppstart i uke 10 2020 og har forventet ferdigstillelse i uke 40 2020.

Utfordringer

Deler av planområdet består av ustabile masser og dårlig grunnforhold.

I enkelte områder har man trangt anleggsområde og bratt sideterreng på begge sider av veien.

Konsekvenser for deg som innbygger

Innbyggerne i Lier og de som normalt benytter veien daglig, vil oppleve at veien vil være stengt for gjennomkjøring mellom Vestsideveien og Kirkelina fra mars. Det er beregnet å åpne igjen i oktober. Denne stengingen er helt nødvendig for å sikre trygg og sikker anleggsvirksomhet.

footer bakgrunn