Sanering Nøste – informasjonsbrev nr. 13

Status og fremdrift

Prosjektet viser til oppslag i Lierposten 15. november 2021 der det fremkommer at Nøste prosjektet er tatt ut av Handlingsprogrammet samferdsel 2022-2025 for Viken fylkeskommune.

Gjennomføringen av Lier kommunes saneringsprosjekt er avhengig av at Viken FK sikrer finansiering av sin del av prosjektet i Nøsteveien; å bedre veigeometrien som igjen sikrer bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, økt trafikksikkerhet og VA anlegg. Vi arbeider med å avklare hva dette betyr for fremdriften i prosjektet, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer.

Prosjektorganisasjon og informasjon

·   AFRY er ansvarlig for detaljprosjekteringen.

·   Plan og Eiendom AS er ansvarlig for grunneieravtaler.  

Kontaktperson:  

Lasse Eldevik  

Tel: 469 07 166  e-post lasse@planogeiendom.no  

·         Lier kommune ved Lier VVA KF er prosjekteier.  

Prosjektleder og kontaktperson:  

Stein Holo   Tel: 913 33 722 e-post stein.holo@lier.kommune.no

Ta kontakt dersom tidlige informasjonsbrev ønskes oversendt.  

Lier, 16. november 2021     Stein Holo

footer bakgrunn