Sanering Engersand, våren 2020

Fremdrift  

Arbeidene er nå inne i en sluttfase og området vil igjen kunne fremstå som et fredelig og flott boligområde. 

Det gjenstår arbeider med riving av eksisterende stolper/luftstrekk, montering av nytt veilys, pålegging av jord/tilsåing samt siste asfalt lag. Omkobling til ny strømforsyning via bakkenett har drøyd ut i tid som følge av Korona situasjonen. Det har vært restriksjoner knyttet til strømavslag da det har vært mange hjemme på dagtid.

Alle arbeider forventes ferdigstilt til medio juni.   

Pålegg/stikkledninger  

Pålegg om sanering av private stikkledninger er tidligere sendt ut til beboere dette gjelder. Frist for ferdigstillelse av private stikkledninger er 01.06.20. Vi minner om at dette er søknadspliktige arbeider. Det er viktig at fristen overholdes slik at også Lier VVAs arbeider kan avsluttes.        

Byggherre og entreprenør takker for et godt samarbeid og tålmodighet gjennom en lang og komplisert anleggsperiode.

Vi ønsker alle en riktig god sommer !  

 

Med vennlig hilsen  

Lier VVA KF       

Stein Holo                Runar Langum         Hagen Maskin A/S  

Prosjektleder           Byggeleder

 

footer bakgrunn