Høydebasseng Reistadlia, Lier

Bakgrunn

Eksisterende høydebasseng i Reistadlia er gammelt og trenger oppgradering.

Mål

Hensikten med nytt høydebasseng er å gi økt sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Reistadlia.

Tidsperiode

Prosjektet er delt opp i to faser:

Første fase omfatter grunnarbeidene for høydebassenget. Disse arbeidene skal være ferdigstilt i løpet høst/vinter 2020.

Andre fase omhandler selve byggingen av høydebassenget og ventilkammer. Disse arbeidene forventes å være ferdige i løpet av 2021

Utfordringer

·         Anleggstrafikk gjennom et etablert boligområde..

Konsekvenser for deg som innbygger

Innbyggerne i Reistadlia vil under anleggsgjennomføringen oppleve at det vil være gjennomkjøring av anleggsmaskiner i området.

Vedlegg: Ortofoto over planområdet. Prosjektet vil i all hovedsak berøre arealene innenfor området merket med rødt.

Høydebasseng Reistadlia.png

 

footer bakgrunn