Gebyrer og avgifter

Ny fakturarutine fra 2022

Vi endrer våre fakturarutiner fra 2022. Vi ønsker å gjøre det enklere for innbygger å forstå sitt reelle vannforbruk, derfor går vi over til etterskuddsfakturering. Det vil si at vi vil foreta avlesning av vannmåler 3 ganger per år og fakturerer deg etter ditt faktiske vannforbruk.

Måleravlesning vil foregå:

1. termin – innen 30. april, faktura ut i mai, forfall 25. 6.
2. termin – innen 29. august, faktura ut i september forfall 25.10.
3. termin – innen 31. desember, faktura ut i januar, forfall 25.2.

Eierskifte

Eierskifte midt i en termin. Kan fakturaen deles mellom kjøper og selger?

Oppgjør er privatrettslig og må foretas mellom kjøper og selger, eventuelt via en eiendomsmegler. Det blir ikke foretatt avregning i forbindelse med eierskifte. De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom. Det er til enhver tid tinglyst eier som er ansvarlig for gebyrer tilknyttet eiendommen. Kommunen får automatisk melding om nye eiere når skjøte er tinglyst hos Kartverket.

 

Forklaring av faktura

For deg med vannmåler  

De fleste vannmålere er nå fjernavleste og du vil motta en informasjon om at din måler er lest av. De som vi ikke fjernavleser må vi be om målerstand av, dette gjøres via SMS eller tilsendt målerkort.

Fakturaen vil nå bestå av ditt faktiske vannforbruk for 4 måneder.
 

For deg uten vannmåler

Ditt forbruk beregnes (stipuleres) ut fra størrelsen på din bolig.
Også her er det fire varelinjer å forholde seg til; fastledd vann, fastledd avløp, vannavgift etter areal og avløpsavgift etter areal.
For deg uten vannmåler ber vi om at du tar kontakt med en autorisert rørlegger for montering.

Lover og forskrifter

Gebyrforskrift for vann- og avløpsgebyrer (Lier)

Avtalegiro

Lier vei, vann og avløp KF tilbyr avtalegiro, du kan da inngå avtale med din bankforbindelse. Vennligst se faktura for avtalegiroreferanse.

Avregning for 2021: Har du fått en faktura på kr 0 fra Lier VVA? Da vil du sannsynlig få penger tilbake i årsoppgjøret for 2021. I fakturavedlegget, enten på papir eller i banken står all informasjon om oppgjør av dine vann- og avløpsgebyr for 2021.  

efaktura

Lier vei, vann og avløp KF er en egen juridisk enhet og vi tilbyr efaktura. Vennligst kontakt din bankforbindelse, se faktura for referanse (åtte siffer).

Selv om du allerede har efaktura avtale med din kommune, må du tegne ny avtale med Lier vei, vann og avløp KF i din nettbank.

Avregning for 2021: Har du fått en faktura på kr 0 fra Lier VVA? Da vil du sannsynlig få penger tilbake i årsoppgjøret for 2021. I fakturavedlegget, enten på papir eller i banken står all informasjon om oppgjør av dine vann- og avløpsgebyr for 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

footer bakgrunn