Lier vei, vann og avløp KF - Driftsmeldinger

Misfarget vann i området Lierstranda 7. september 2021

Glitrevannverket har igjen gjennomført viktig arbeid på ledningsnettet og har i den forbindelse måttet snu om på vannstrømmer for at alle skal ha vann i springen. Dette kan resultere i misfarget vann i området Lierstranda.

Asfaltarbeider Eikeliveien uke 26 og 27

Det vil bli asfaltarbeider i Eikeliveien i uke 26- 27. Veien vil være stengt i perioder. Ventetid må beregnes. Benytt mulige omkjøringsveier. Veien er åpen for utrykningskjøretøyer. Feilparkerte biler kan føre til borttauing.

footer bakgrunn