Mobilitet og trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist, kollektivreisende eller bilist – barn, ungdom, voksen eller senior. Planen er en strategisk plan som gir overordnede føringer og danner grunnlaget for videreføring av mobilitet og trafikksikkerhetsarbeidet i Lier kommune.

Planen vil gi kommunen en samlet oversikt over tiltak for å fremme grønn mobilitet og trafikksikkerhet. Den danner grunnlaget for prioritering av store og små tiltak, og skal også betraktes som en langsiktig investeringsplan der finansieringen årlig forankres i forbindelse med behandling av handlingsprogrammet.

Høringssvar kan sendes  ukkvva@lier.kommune.no eller Lier vei, vann og avløp KF, postboks 205, 3401 Lier

Høringsfristen er 1. desember 2021.

For å se høringsforslaget i sin helhet, se:

Mobilitet- og trafikksikkerhetsplan 2022-2026. Strategi del.pdf

 

footer bakgrunn