Den kulturelle skolesekken

Gå til

Den kulturelle skolesekk på din skole?

Ønsker du å vite hvilken skole som får besøk når klikk deg inn på Buskerud sine sider www.dks-buskerud.no

Besøk i Drammens Museum for 3. og 5. trinn, www.drammens.museum.no

Lokale besøk og aktiviteter i Lier 6. trinn på Lier Bygdetun, Husebykista for 1. - 4. trinn, Arkitekturvandring for 9. trinn.

Hva er den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle elever i skolen får oppleve profesjonell kunst og kultur. Gjennom ordningen skal elevene lettere få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

I Lier kommune satser vi i tillegg på formidling av kulturarv, kunst og arkitektur.

Kunst- og kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk:

  • Film
  • Musikk
  • Kulturarv
  • Scenekunst
  • Litteratur
  • Visuell kunst
  • Arkitektur og design

Kontaktinformasjon

Kulturrådgiver Nina Guzman Toft svarer på spørsmål om den kulturelle skolesekken i Lier. Telefon: 32 22 02 52 eller epost: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Strategiske planer og handlingsprogram

Sist oppdatert: 12. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?