Rehabilitering

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her: Vedtakskontoret for kontaktinfo og søknad.

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon til avdelingen

Avdelingsleder: Morten Påsche
E-post: morten.pasche@lier.kommune.no
Tlf. 32 22 59 18

Adresse: Fossveien 31, 3401 Lier
Tlf : 32 22 59 20

Rehabilitering/korttid

Døgnavdelingen holder til i 2. etasje på Fosshagen, og
har 12 flotte enerom med bad/wc. Pasienter har her tilgang på nye flotte
treningsfasiliteter både ute og inne.

Hvem kan søke

Personer som har et rehabiliteringspotensiale, motivasjon og aktiv deltagelse.

Enheten har tverrfaglig personell:
Sykepleiere, hjelpepleiere, lege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Ved behov, kan logoped, psykiatrisk sykepleier o.a. kontaktes.
Fagpersonalet gjør sammen med den enkelte bruker en individuell vurdering
om opptrening, rehabilitering, evt. tilrettelegging og oppfølging i hjemmet.

Praktiske opplysninger

Medisiner: Ta med egne medisiner.
Toalettsaker: Husk å ta med såpe, sjampo, tannkrem, kremer etc.
Klær: Egne klær MÅ vaskes privat
Sko: Ta med godt fottøy som er egnet til trening
Eiendeler: Ikke ta med verdisaker av stor verdi. Vi kan ikke ta ansvar for dette.

Se også Fysioterapeut og ergoterapeut

Hverdagsrehabilitering 

Skal bidra til at du klarer å utføre aktiviteter som er viktige for deg. Det kan være at du trenger trening og tilrettelegging for å klare det igjen.  Målet er at du skal være mest mulig selvhjulpen, aktiv og oppleve mestring i eget hjem og nærmiljø.

Hvem jobber i rehabiliteringsteamet?

Det tverrfaglige teamet er satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeuter, sykepleier og hjelpepleier. Vi holder til på Fosshagen. Vi foretar systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva DU syntes er viktig å mestre i din hverdag.  

Oppfølgingen er tidsavgrenset i en periode opptil 6 uker, og ved avslutning vurderer vi sammen ditt behov for kommunale tjenester.

Spørsmål? Kontakt hverdagsrehabiliteringsteamet ved ergoterapeut Line Halvorsen Yates.
Telefon: 32 22 59 55/918 27 616
E-post: line.halvorsen.yates@lier.kommune.no

Fysioterapi

Les mer om fysioterapitjenesten for barn og voksne

Hjelpemiddel-lageret:

Finner du her

Hjelpemiddeltekniker (Ambulerende vaktmester):

finner du her

Sist oppdatert: 22. mars 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?