Hopp til innhold

Parkering og TT

Gå til

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret i Lier kommune

Brugata 2, 3400 Lier.

Telefon: 32 22 02 82

E-post: vedtakskontoret@lier.kommune.no 

Mer informasjon om vedtakskontoret

Parkeringstillatelse forflytningshemmede

Parkeringstillatelse er ment som et hjelpemiddel for bilfører eller passasjer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse.

Parkeringstillatelsen skal ved parkering plasseres godt synlig bak frontruten. Beviset skal forevises ved kontroll.

Hvor kan parkeringstillatelsen benyttes?

  • På offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
  • På offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid
  • Ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
  • På steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede med legeerklæring og orientering

TT-tjeneste

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) har som formål å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.

TT-tjenesten er en dør-til-dør-transport med drosje for de innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å nytte det ordinære kollektiv-transporttilbudet. TT-tjenesten er ikke en erstatning for manglende kollektivtilbud.

Mer informasjon og sønadskjema for TT-tjeneste finner du på sidene til Viken fylkeskommune

Sist oppdatert: 29. desember 2022

Fant du det du lette etter?