Skolefritidsordning (SFO)

 

Betalingssatser for 2020

Type Pris inkl. mva
Kost - full plass kr 220,-
1 dag kr 690,-
2 dager kr 1 385,-
3 dager kr 2 075,-
4 dager kr 2 770,-
5 dager kr 2 980,-
Før skoletid kr 775,-
Etter skoletid kr 2 620,-
Dagsats kr 215,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 07. januar 2020