Utleveringssted for hjemmetester

Innbyggere som er i definerte grupper kan hente hjemmetester ved Lier frivilligsentral i Lierbyen.

Lier og andre kommuner opplever stor etterspørsel etter hjemmetester. Dersom du trenger hurtigtester i forkant av arrangementer, private selskap etc. må du bekoste hjemmetester selv.

Innbyggere i definerte grupper (se under) kan hente hjemmetester i frivilligsentralens lokaler i Bruveien 2 i Lierbyen. Utdelingen er bemannet, og dette skjer uavhengig av frivilligsentralens åpningstid.

Åpningstider for utlevering av hjemmetester:

  • Hverdager: 08.00 - 23.00

  • Helger: 10.00 - 20.00

Dette er prioriteringslisten

Prioriteringsrekkefølge for utdeling av hjemmetester:

1. Personer med symptomer

2. Test ved kjent eksponering
    a. Test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
    b. Øvrige nærkontakter

3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
    a. Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
    b. Jevnlig testing

Har du behov for hjemmetest og du ikke står på listen over, ber vi deg kjøpe dette selv.

Bruksanvisning for selvtesting med hurtigtest «SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal» (.pdf)
Det anbefales å ta prøvepinnen i hals først og deretter samme pinne i ytre del av nesen for best mulig resultat.