Etterlysning: lierungdom til kommunens ungdomsråd

Vil du bli med og jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve i? Da vil vi ha deg med til ungdomsrådet vårt!

Lier kommune sitt første ungdomsråd nærmer seg nå slutten på sin periode, og det er derfor duket for valg av nye kandidater til ungdomsrådet vårt. Lenger ned kan du melde interessen din, men la oss først fortelle litt om hva rådet er og gjør!

Hva er et ungdomsråd?

Ungdomsrådet er et rådgivende organ og uttaler seg i saker som gjelder ungdom. Det gir innspill til Liers politikere i saker som angår barn og unge, for eksempel saker om fritidsklubben, kulturskolen, treningshaller og gressbaner, barnehager og skoler og mye, mye mer.

Ungdomsrådet gjør dette på 3 måter:

  1. Saker som skal behandles i kommunestyret eller andre politiske organ legges frem for ungdomsrådet slik at de kan si sin mening.
  2. Ungdomsrådet kan ta opp saker de selv er opptatt av.
  3. Ungdomsrådets medlemmer kan møte og si sin mening til kommunestyret og de andre hovedutvalgene.

Hvem kan være medlem av ungdomsrådet?

Det kreves ingen forkunnskaper for å sitte i ungdomsrådet. Kommunen sørger nemlig for nødvendig opplæring og oppfølging. Det kreves ikke medlemskap i politisk parti eller andre organisasjoner.

Ungdomsrådet skal være et kontaktorgan på tvers av skoler, organisasjonstilknytning og partitilhørighet.

Kravene som stilles:

  • Du kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.
  • Du er villig til å stille forberedt på omtrent åtte møter i året.

Gjennomføring

Møtene avholdes per i dag på tirsdager klokken 16.30. Det blir servert mat til medlemmene fra 16.00.

På møtene deltar medlemmene i ungdomsrådet, kommunalsjef for oppvekst og en sekretær fra politisk sekretariat.

Medlemmer mottar 1 482,- i møtegodtgjørelse for hvert møte de deltar på. Deltakelse på møter i ungdomsrådet føres ikke som fravær på vitnemålet.

Interessert?

Hvis du synes dette høres ut som et lærerikt verv og et verdifullt bidrag på vegne av lierungdommen, vil vi mer enn gjerne høre fra deg eller fra noen du mener hadde passet til oppgaven! Interesse kan meldes ved å fylle ut skjemaet under innen fredag 1. oktober.

Deretter velger kommunestyret vårt ut fem hovedmedlemmer og fem varamedlemmer. Halvparten av disse velges for ett år, den andre for to år.

NB! Har du allerede plukket opp denne etterlysningen tidligere i høst og sendt oss søknad på e-post, trenger du ikke å fylle ut skjemaet. Innkomne søknader er allerede registrert og mottatt.

Meld deg til ungdomsrådet