Voksenopplæring

Gå til

Lier voksenopplæring holder til på Stoppen skole, like ved Høvik skole og St. Hallvard videregående skole.

Besøksadresse: Jensvollveien 38, 3413 Lier

Tlf: 32 22 02 90 eller 32 22 02 92

E-post: lier.voksenopplaring@lier.kommune.no

Opplæring

 • Norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne
 • Introduksjonsprogram for flyktninger
 • Grunnskole for personer over opplæringspliktig alder
 • Tilrettelagt undervisning på grunnskolens område
 • Realkompetansevurdering på grunnskolens område
 • Spesialundervisning

Du kan ha rett til gratis opplæring hos oss hvis du:

 • Har fått mangelfull grunnskoleopplæring
 • Trenger spesialundervisning på grunn av lese-/skrivevansker
 • Er innvandrer og trenger norskopplæring

Grunnskoleundervisningen er gratis, og du kan ha rett til gratis skyss.

Vi har tilbud om norskkurs også for personer som ikke har rett til gratis undervisning. Prisen vil variere etter hvor omfattende tilbud man ønsker.

Prøver

Avsluttende prøve i norsk måler norskkunnskaper skriftlig og muntlig ut fra beskrivelsene i det felles europeiske rammeverket. 

Avsluttende prøve i norsk (og prøve i samfunnskunnskap) er obligatorisk for personer med rett og plikt iht. introduksjonsloven, med første oppholdstillatelse fra og med 1.9.2013.

Permanent oppholdstillatelse

Alle søkere med rett og plikt, eller plikt, ut fra introduksjonsloven, må ha gjennomført 300 eller 600 timer norsk og samfunnskunnskap for å søke permanent oppholdstillatelse.

Fra 2017 er det i tillegg følgende krav for personer med rett og plikt iht. introduksjonsloven med første oppholdstillatelse fra og med 1.9.2013: bestått norsk muntlig minst på A1-nivå og bestått prøve i samfunnskunnskap.

Norskprøven er gratis EN gang for dem som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 

Personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, med første oppholdstillatelse fra 1.9. 2013, må (også) fra 2017 dokumentere kunnskaper om samfunnet for å søke om permanent oppholdstillatelse. De kan bruke dokumentasjon på bestått samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk, inkludert på norsk.

Samfunnskunnskapsprøven er gratis EN gang for dem som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

 

Reglene for statsborgerskap ble endret fra 2017.            

 Alle mellom 18 og 67 år som skal søke norsk statsborgerskap, må blant annet dokumentere at de har kunnskap om det norske samfunnet.  Begge disse prøvene er godkjent:

 • Bestått muntlig norskprøve, minst på A2-nivå
 • Statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk

Samfunnskunnskapsprøven på norsk har litt vanskeligere norsk enn statsborgerprøven.

 

Søknadskjemaer

Du finner søknadskjemaer til voksenopplæringen i Lier kommunes oversikt over alle skjemaer

Søknadskjemaer

Du kan også ringe (32220290) eller sende e-post for å registrere deg på norskkurs.

Informasjon om norskopplæring

Høsten 2018:

Oppstart kurs på dagtid (A1-B1):  20. august kl. 9:00.

Kurs på B2 nivå:  Oppstart torsdag 6.september kl.9:00

Kveldskurs: Vi oppretter kveldskurs ved behov, ta kontakt for registrering.

 

Pris for norskopplæring finner du her

 

 

Nyttige snarveier

IMDi - Opplæring og utdanning

Praktisk informasjon for deg som er ny i Norge (fra UDI)

Om å bo i Norge - på ti språk

Inkluderingspakken

 

Informasjon om norskprøven

Informasjon om samfunnskunnskapsprøven

 

Bildetema lexin

Ord

Hei!

Ny i Norge - gratis nettressurs

Stein på stein - gratis nettressurs

Her på berget - gratis nettressurs

Skolekassa.no

Migranorsk - logg inn

Norsklab -logg inn 

http://visnakker.no/tema.html

 

Andre snarveier:

Bokmålsordboka

Norsk på 123

På vei

Sist oppdatert: 03. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lier voksenopplæring

Besøksadresse:

Jensvollveien 38
3413 Lier

Telefon: 32 22 02 90