Tranby skole

Gå tilSkolens ledelse

Rektor: Lise Dobrowen Fredriksen
E-post: lise.dobrowen-fredriksen@lier.kommune.no

Inspektør: Hartmut Wachter
E-post: hartmut.wachter@lier.kommune.no

Inspektør: Ingebjørg Nordby
E-post: ingebjorg.nordby@lier.kommune.no

Administrasjonsleder: Stian Bøhler

E-post: Stian.Bohler@lier.kommune.no

Om skolen

  • Tranby skole ligger sentralt på Tranby.
  • Skolen har ca. 360 elever fordelt på 8-10. klasse. Vi har ca 55 ansatte dette skoleåret.
  • Skolen har en egen avdeling, Miljøverkstedet, for elever med behov for spesiell tilrettelegging.
  • På Tranby skole skal alle elever oppleve mestring og trives i skolehverdagen.
  • Vi har tydelige standarder for hvordan elever og voksne skal omgås hverandre i hverdagen.
  • På Tranby er vi opptatt av å ha et enhetlig og felles fokus. Vi har utarbeidet felles rutiner for timene og har felles overordnede planer i fagene. Vurdering for læring står sentralt i læringsarbeidet.

Fokusområder

Læringsledelse
Lesing
Regning
Fysisk aktivitet
Digitale ferdigheter

Råd og utvalg

Medlemmer i råd og utvalg ved Tranby skole, skoleåret 2015 - 2016.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder:  Dorthe M. Krogh

E-post:  dorthe.m.krogh@lifi.no  

 

Samarbeidsutvalget (SU)

Leder: Dorthe Krogh
E-post: dorthe.m.krogh@lifi.no

 

Sist oppdatert: 10. juli 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tranby skole

Besøksadresse:

Tranby torg
3408 Tranby

Telefon: 32 84 93 40