Egge skole

Gå til

Skolens ledelse

Rektor: Mette Meinke Justad
E-post: Mette.Justad@lier.kommune.no

Undervisningsinspektør og SFO-leder: Jorunn Kjelaas
E-post: Jorunn Kjelaas@lier.kommune.no

Følg oss på Facebook

Om skolen

"En god start"

Dette er visjonen til Egge skole. Gjennom den ønsker vi å legge til rette for at barna skal få en best mulig start hos oss.Vi ønsker at de skal lære mye faglig og sosialt, slik at de står godt rustet til å takle livets  små og store utfordringer. Opplevelsen av en god start er en viktig forutsetning for mestring og læringsglede. 

  • Egge skole har i dag 134 elever, fordelt på 7 klasser.
  • Det er 12 lærere og 7 assistenter på skolen.
  • Vi har en konsulent i halv stilling.
  • Skolen ligger landlig til i Vestre Lier i naturskjønne omgivelser.
  • Vi har flere lekeapparater, husker, volleyballbane og en fotballbane.
  • Vi er en Trivselsskole og har aktive Trivelsledere som legger til rette for lek og moro i friminuttene.

Fokusområder

Vurdering for læring

Dybdelæring

Læringsledelse

SFO

For elever på 1. - 4. trinn har skolen et godt tilrettelagt SFO-tilbud.
Det er ca. 50 barn som benytter tilbudet. SFO er åpent fra 1. august og
vanlige skoledager fra kl. 07.30 – kl. 17.00.

SFO er dessuten åpent i høstferien og vinterferien.

Råd og utvalg

Medlemmer i råd og utvalg ved Egge skole skoleåret 2014 – 2015.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder:
E-post:

Samarbeidsutvalget (SU):

Leder:
E-post:

 

Sist oppdatert: 10. juli 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Egge skole

Besøksadresse:

Vestsideveien 115
3404 Lier

Telefon: 32 22 62 10