Voksenopplæring

Pris for norskopplæring

Bøker kommer i tillegg til prisen.
Kursavgiften må betales med bankkort på skolens kontor. 
Halvparten (50%) av kursavgiften betales innen 10 dager etter oppstart og resterende beløp betales innen 01.04.17.  Innbetalt kursavgift vil normalt ikke bli refundert.

Opplæringen følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven.

Alle står ansvarlige for å melde seg opp til norskprøver og betale prøveavgift.
Veiledning vil bli gitt.

Norskkurs til bedrifter:

Ta kontakt med Lier voksenopplæring.

Norskkurs for privatpersoner

Du kan melde deg på kurs per telefon 32220290
eller send en e-post til: lier.voksenopplaring@lier.kommune.no

 

Vårhalvåret 2017:

Oppstart kurs på dagtid: 04.01.17
Kveldskurs: Vi har ikke kveldskurs

 

Dagkurs   Periode   undervisningstimer pr.uke (45 min)  Pris

 

A1 (nybegynnere),

A2

B1

B2 (2 dager i uka)

 

 

 

 

kl. 09:00-12:15

 

 

 

 

 

04.01-20.06 

 

 

 2 dager i uka
(B2 kurs) tirsdag og torsdag

           8

 

 

 

45 kr pr undervisningstime

 

 

3 dager i uka

Mandag, onsdag, fredag

           12

5 dager i uka

          20

Bøker: Pris inkl. mva
Tekstbok kr 400,-
Arbeidsbok kr 400,-
Norskprøver Pris inkl. mva
 Skriftlig - alle delprøver kr 900,-
Delprøver:
lytte
lese
skrive
kr 300,-
kr 300,-
kr 300,-
Mutlig del: kr 900,-

 

 

Sist oppdatert: 06. desember 2016