Skolefritidsordning (SFO)

 

Betalingssatser for 2018

Type Pris inkl. mva
Kost - full plass kr 210,-
1 dag kr 650,-
2 dager kr 1 310,-
3 dager kr 1 960,-
4 dager kr 2 610,-
5 dager kr 2 810,-
Før skoletid kr 730,-
Etter skoletid kr 2 470,-
Dagsats kr 205,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 16. januar 2018