Kemneren - generelt

 

Betalingssatser for 2016

Inkassovarsler og gebyrer

Type Pris inkl. mva
Gebyrer med hjemmel i lov og forskrift etter forsinkelsesrenteloven §3, oppdateres omkring nyttår.  
   
Rettsgebyr kr 860,-
Purregebyr kr 65,-
Betalingsoppfordring kr 195,-
Saksbehandlingsgebyr ved forliksrådsbehandling kr 860,-
Saksbehandlingsgebyr ved begjæring om utlegg kr 860,-
Saksbehandlingsgebyr ved begjæring om tvangssalg kr 860,-
For alle fakturakrav påløper forsinkelsesrenter med 9,5% p.a. fra forfall til betaling skjer. Gebyrene følger eventuelle endringer i regelverket
Sist oppdatert: 10. januar 2016