Gå til

Teamleder kirkens servicekontor

Tjenestested

Lier kirkelige fellesråd

HR og IKT utvikling

Lier kommune har ca 25 000 innbyggere, ligger mellom Oslo og Drammen og hører inn under Tunsberg bispedømme. I Lier er det fire menigheter Frogner – Tranby – Sylling - Sjåstad, seks kirker og fire kirkegårder. Fellesrådet har 20 ansatte som utgjør 15,5 årsverk og forvalter et driftsbudsjett på rundt 16 MNOK og et investeringsbudsjett på rundt 8 MNOK kr.  Se nærmere https:// kirken.no/lier

Kirkens service kontor har det overordnede ansvaret for at alle henvendelser som kommer inn blir håndtert på en slik måte at brukere opplever god verdi i kommunikasjonen med oss. Det betyr at Kirkens servicekontor er single-point-of-contact (SPOC), og ikke bare håndterer hendelser, problemer og spørsmål, men også er et verdiøkende grensesnitt mot andre aktiviteter som for eksempel endringsønsker, økonomi og lignende.

Vi søker deg som er en operativ teamleder som er glad i å jobbe med mennesker og prosesser, er flink til å motivere og stille krav, og er opptatt av å skape og dokumentere gode historier og resultater.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %

Stillingstype: Fast

Andre opplysninger: Nøkkelord: Endringsledelse og implementering av nye systemer og rutiner.

Arbeidsoppgaver

 • Operativ leder av teamet
 • Kommunikasjonsansvarlig for organisasjonen (web, IKT)
 • HR arbeid – herunder Personal, lønn, HR
 • Sikre tilgjengelig kapasitet og kompetanse i Lier kirkelige fellesråd
 • Ansvarlig for arbeidsflyt og bemanningsplanlegging
 • Utfordre, forenkle og forbedre interne prosesser
 • Andre arbeidsoppgaver må påregnes (økonomi, budsjett mm.)
 • Ønskelig med kjennskap til offentlig sektor, lov- og avtaleverk.

Vi ser at du har:

 • Personalteknisk erfaring
 • Gjerne erfaring fra prosjekt arbeid.
 • Min 3årig universitets – eller høyskoleutdanning. Relevant erfaring kan oppveie for manglende utdanning.
 • IKT

Vi ser at du:

 • Er trygg og tar initiativ.
 • Er positiv og åpen
 • Får hele organisasjonen til å stå på for å få løst utestående saker
 • Er strukturert og skaper struktur rundt deg
 • Har lyst til å gå den ekstra mila som av og til er nødvendig
 • Har relevante resultater å vise til

Evne og vilje til å profilere kirken

Andre opplysninger

Om du mener dette er DEG, send oss din søknad – samt CV!

Arbeidssted er Lierbyen.

Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Lier kirkelige fellesråd har gode pensjonsordninger, gruppe- og ulykkes-forsikringer i KLP, med trekk 2 % av brutto lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kirkeverge Mette Sønsteby tlf. 48289588          All søknadshåndtering skjer elektronisk via overnevnte lenker.

Dato og skjema

Søknadsfrist: 01.03.2017 23:30

Søknadsskjema

Sist oppdatert: 06. februar 2017