Gå til

Sykepleier 100% fast stilling

Tjenestested

Fosshagen

Fosshagen er et ressurssenter for rehabilitering og for personer med demenssykdom. Et aktivt og levende møtepunkt for rehabilitering, og et senter med fokus på kvalitet og profesjonalitet med mål om livskvalitet for personer med demenssykdom. Senteret har rehabiliteringsavdeling med 12 døgnplasser, ressursavdeling med 16 døgnplasser, langtidsavdeling med 16 døgnplasser, 16 boliger og dagsenter for 30 personer.

Ressursavdeling er delt opp i to grupper. Gruppe 1 ivaretar pasienter med langtidsvedtak, samt pasienter på avlastning, korttidsopphold og utredning. Gruppe 2 ivaretar pasienter med behov for tett oppfølging og tilrettelagte skjermede omgivelser. Miljøarbeid er et stort fokus på denne avdelingen.

Vi har nå en ledig stilling som Sykepleier – 100 % fast stilling i ressursavdeling for personer med demenssykdom

Arbeidstid er turnus på dag og kveld, med arbeid hver 3.helg.

Tiltredelse: snarest

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %

Stillingstype: Fast

Andre opplysninger: ID 1670

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at kommunens arbeid drives i tråd med lovverket
 • Er ansvarlig for at den tjenesten som utføres er i overensstemmelse med virksomhetens målsetting, samt være orientert om aktuelle lover og regelverk.
 • Fokus på miljøarbeid og personsentrert omsorg.
 • Delta i den daglige oppfølgingen, tilrettelegge for stell
 • Utarbeide omsorgsplaner med påfølgende tiltaksplaner
 • Medikamenthåndtering
 • Deltagende i pasientsikkerhetsprogrammet
 • Pådriver til godt pårørendesamarbeid
 • Være aktiv pådriver for at våre pasienter får brukt sine egne ressurser på en god måte, og bidra til at de opplever en høy grad av livskvalitet
 • Dokumentasjon
 • Veilede elever/lærlinger
 • 50 % av stillingen er tilknyttet sykepleier på topp teamet på virksomheten. Det vil si at man er tilgjengelig for alle avdelingene.

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med erfaring fra og/ eller videreutdanning i demens/alderspsykiatri
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi søker person som:

 • Har erfaring fra demensomsorg eller lignende pasientgrupper
 • Har gode team-egenskaper
 • Har evnen til å jobbe både strukturert og selvstendig
 • Har godt humør
 • Kan takle utfordrende adferd
 • Evner å takle en stressende arbeidsdag
 • Viser stort engasjement for aktuelt arbeidsfelt
 • Har gode samarbeidsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Nye flotte lokaler i et moderne ressurssenter
 • Engasjerte kollegaer som er stolt over jobben sin
 • Et bredt faglig miljø med fokus på forbedring og utvikling
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger med rabattordning på ansatthytte og treningssenter

Andre opplysninger

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og virksomhetens behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dato og skjema

Søknadsfrist: 05.03.2017 23:30

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Helene Næss Thoresen  tlf 32 22 59 35 eller mail: helene.ness.thoresen@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 23. februar 2017