Gå til

Resepsjonist / kontormedarbeider

Tjenestested

Fosshagen

Fosshagen er et ressurssenter for rehabilitering og for personer med demenssykdom. Et aktivt og levende møtepunkt for rehabilitering, og et senter med fokus på kvalitet og profesjonalitet med mål om livskvalitet for personer med demenssykdom. Senteret har rehabiliteringsavdeling med 12 døgnplasser, ressursavdeling med 16 døgnplasser, langtidsavdeling med 16 døgnplasser, 16 boliger og dagsenter for 20 personer. I tillegg ligger sentralkjøkken, fysioterapitjenester, hjelpemiddellager, Friskliv og kafe på Ressurssenteret.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %

Stillingstype: Fast

Andre opplysninger: ID 1667

Arbeidsoppgaver

 • Være Fosshagens`s ansikt utad
 • Yte god service til besøkende fra vår resepsjon
 • Besvare telefoner, post og henvendelser fra ansatte, publikum og samarbeidsparter
 • Økonomiske og administrative oppgaver
 • IKT, bestille og følge opp data- og teleutstyr, brukerstøtte internt
 • Kvalitetssikring av prosesser knyttet til lønn, fakturabehandling og regnskap, kontroll og      oppfølging

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning (fortrinnsvis høyskole)
 • Gode IKT - ferdigheter 
 • Ferdigheter innenfor regnskap og lønnsarbeid
 • Svært gode muntlige og skriftlige norskferdigheter

Personlige egenskaper

 • Imøtekommende, utadvendt og serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Selvstendig og med godeevner til problemløsning
 • Fleksibel
 • Strukturert, nøye og effektiv

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass i moderne lokaler med tverrfaglig miljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk
 • Mulighet til å arbeide selvstendig i en stor virksomhet

Gode pensjonsordninger og velferdsordninger med rabattordning på ansatthytte og treningssenter

Andre opplysninger

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og virksomhetens behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dato og skjema

Søknadsfrist: 22.02.2017 23:30

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder Kjersti Tuvnes Lunder, tlf: 408 51 761

Sist oppdatert: 14. februar 2017