Jobbe i Lier kommune

Gå til

Velkommen som jobbsøker

Lier kommune har over 25 500 innbyggere, stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Samarbeid og gode løsninger gjør Lier kommune til en spennende arbeidsplass og en trygg og god kommune å bo i.  Med 1500 dyktige og engasjerte medarbeidere er vi er den største arbeidsplassen i kommunen.

Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere for å bidra til å maksimere innbyggernes velferd over tid.
Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne.

Ledige stillinger

Klikk her for å komme inn på oversikten over ledige stillinger

Lærlinger

Lier kommune nådde i 2016 sitt mål med en lærling per 1000 innbygger. I tillegg ble Lier kommune tildelt prisen for årets lærebedrift i Buskerud 2015.

Med det som utgangspunkt har vi fått nye mål i kommende handlingsprogram. Nå skal vi jobbe mot én lærling per 750 innbygger, samtidig som vi må jobbe for å opprettholde den gode kvaliteten på ordningen vår.

Våren 2017 skal kommunens kontorfagslærlinger bidra med å utarbeidet en strategi for å styrke lærlingordningen ytterligere.

Vi i Lier kommune ser på det å ha lærlinger som et viktig samfunnsansvar, i tillegg til en viktig arena for å rekruttere fremtidige kolleger.

Lier kommune er en godkjent lærebedrift innen følgende fag:

  • Helsearbeider Barne- og ungdomsarbeider
  • IKT-servicemedarbeider
  • Kontor- og administrasjonsmedarbeider
  • Bilmekaniker, lette kjøretøy

I Helsefag og Kontor- og administrasjonsfag tilbyr vi lærlingplasser i normalløp og dobbeltkompetanseløp.

Slik søker du for å bli lærling i Lier kommune:

  • Logg inn på vigo.no
  • Søk lærling
  • Søk KOB (Kommune opplæringskontor i Buskerud)
  • Skriv i kommentarfeltet at du ønsker deg til Lier kommune

Jobbe i kommunen

Hvordan er det å jobbe i Lier kommune? Her kan du bli kjent gjennom vår nettbok for nyansatte i Lier kommune

Fritidskontakt (støttekontakt) og private avlastere

Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Virksomheten ønsker kontakt med personer over 18 år som ønsker å ha et oppdrag overfor barn og ungdom med ulike funksjonsnedsettelser og deres familier. 

Barn og ungdom som trenger fritidskontakt eller privat avlaster kan ha et vidt spekter av  funksjonsnedsettelser. Det kan dreie seg om ulike grader av kognitiv svikt, somatiske sykdommer, diagnoser som ADHD og Asberger, autisme, eller barn som har multifunksjonshemminger. 

Som fritidskontakt inngår du en oppdragsavtale med vår virksomhet. Omfanget er vanligvis 3 timer pr uke. Formålet er å bidra til at barnet/ungdommen får en positiv fritid, eller å støtte barnet til å kunne delta i ordinære eller tilrettelagte fritidstilbud. 

Det å ha arbeid som fritidskontakt kan gi deg viktig erfaring til videre utdannings- og yrkesliv og personlig vekst og utvikling. Det er et viktig samfunnsnyttig arbeid, og er et viktig bidrag til at barn og unge med funksjonsnedsettelser integreres i vår kommune.

 

Privat avlaster skal gi familier med store omsorgsoppgaver avlastning.  Barnet/ungdommen gis et tilbud i et privat hjem/familie, vanligvis 1 helg pr mnd.  Avlasteren/familien må ha en stabil livssituasjon og kunne tilby trygghet og forutsigbarhet. Avlasteren må kunne inngå i et godt samarbeid med barnets foreldre.

Det er ønskelig at du har erfaring med barn, og gjerne barn med ulike funksjonsnedsettelser.

Som privat avlaster inngår du en oppdragsavtale med vår virksomhet.

Vi tilbyr godtgjøring og utgiftsdekning etter kommunens satser, og veiledning ved behov.

To ganger årlig arrangerer vi temakveld for fritidskontakter og private avlastere.

Hvis du tenker at oppdrag som fritidskontakt eller privat avlaster kan være noe som passer for deg, ta kontakt med:

 

Kontaktpersoner:

Ive Losnegard

Tlf: 32 22 03 92, mob. 975 14 794

E-post: ive.losnegard@lier.kommune.no

 

Eller

Sarita Kristiansen

Tlf. mobil: 941 54 124

e-post: sarita.kristiansen@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 15. januar 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?