Har du lyst til å engasjere deg, men vet ikke helt hvordan? Søk om å være med i stemmestyrene under valget til høsten.

Til høsten er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og i Lier kommune er det bestemt at du kan stemme både søndag 13. og mandag 14. september.

I Lier er det 10 stemmekretser, og hver av kretsene har et valglokale med hvert sitt stemmestyre. Lier kommune trenger nå nye medlemmer til disse stemmestyrene.

Som medlem i stemmestyrene skal du sørge for at valgavviklingen gjennomføres i samsvar med reglene i valgloven og i valgforskriften.

- Vi håper at folk har lyst til å engasjere seg, kanskje er man nysgjerrig på hvordan et lokalvalg foregår. Det er en viktig jobb for lokaldemokratiet, sier Anne Olafsen ved politisk sekretariat.

Du finner mer opplysninger om valget her.

Forskjellige oppgaver

Medlemmene i stemmestyret skal krysse av i manntall, stemple stemmesedler og påse at velgerne legger stemmesedlene i valgurnen. Videre skal de sørge for at velgerne føres til avlukkene når de kommer inn i lokalet og for øvrig sørge for ro og orden i valglokalet. Stemmestyrene har også ansvar for foreløpig opptelling av stemmesedler når valglokalene stenger kl 21. 00 mandag.

Medlemmer av stemmestyrene får opplæring i forkant. Det utbetales en godtgjøring og vi dekker eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. Det er valgstyret, som er formannskapet i Lier, som oppnevner personer til stemmestyrene.

Synes du dette høres spennende ut, kan du melde din interesse ved å fylle ut skjema.

Du vil få beskjed dersom du er aktuell.

Svarfrist: 8. februar 2015.

Spørsmål? Kontakt Anne Olafsen ved politisk sekretariat: 32 22 01 00

Valgdagen er fastsatt til mandag 14. september kl. 09.00 – 21.00. I Lier skal det også være valg søndag 13. september kl. 16.00 – 20.00.