Vannstanden har gått ned og alle kommunale veier er nå åpne. Vær fortsatt forsiktige og vis hensyn når dere kjører eller er ute og går.

Viva Iks (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) melder på sine nettsider kl 08 at det ikke har vært noen hendelser knyttet til de store nedbørsmengdene i Lier i natt.

Vannstanden har gått ned og alle kommunale veier i Lier er åpne.

Gjennom natten og morgentimene har selskapet hatt alt mannskap ute, og opprydningsarbeidet vil starte fra morgenen av.

Viva har blant annet vært ved Gullaug skole for å vurdere skolens uteområde, som ligger nær Lierelva. Det er ikke umiddelbar fare for utrasing. Området mot elva på baksiden av skolen holdes likevel stengt for elevene i dag for å være på den sikre siden.

Undergangen under rv. 23 er fri for vann nå, og pumpen som holder vannet unna er reparert slik at elevene igjen har en trygg skolevei.

Oppdager du problemer med vei, vann eller avløp, ta kontakt med Viva Iks på tlf:
32 22 58 00