Temaplan for helse, omsorg og velferd ligger nå ute til høring. Vi vil gjerne høre fra dere hvis dere har innspill.Høringsfristen er 9. mai.