Telefonlinjene inn til servicetorget er nede. IKT arbeider med å få det i orden igjen.

Lier kommune beklager ulempene dette medfører.

Vi håper at telefonlinjene kommer opp igjen så snart som mulig.