Det er styremøte i Lier Eiendomsselskap mandag 9. januar.

Styremøtet foregår på Fosshagen mandag 9. januar 2017 fra klokken 17.30 - 20.30.

Her er sakslisten til styremøtet:

01/2017 Godkjenning av innkallingen
02/2017 Godkjenning av referat fra forrige møte
03/2017 Presentasjon av ny styreleder, arbeidsform styre – daglig leder
04/2017 Presentasjon av kandidater, daglig leder
05/2017 Møteplan 1. halvår, forslag
06/2017 Utkast til Eiendomsstrategi, sak til drøfting
07/2017 Innføring av internhusleie i Lier kommune, fremtidig finansiering av LEKF, sak til drøfting
08/2017 Sak unntatt offentlighet etter § 23: Kjøp av renholds- og driftsoperatørtjenester fra Alier AS
09/2017 Orienteringssaker