Styremøte i Lier eiendomsselskap KF

Det avholdes styremøte i Lier eiendomselskap KF, mandag 22.02.2016 kl. 16:00

Sted: Foss gård (2. etasje), i eiendomsselskapets kontorer.

Saksframleggene kan fås ved henvendelse til Lier eiendomsselskap KF, tlf. 46813606.

Møtet er åpent for publikum.

Sist oppdatert: 23. februar 2016