Det er ledig stilling som rådmann i Lier kommune.

 Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Det er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Kommunen er i vekst og kan by på gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har ca. 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Kommunen ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne.

Se www.lier.kommune.no

 

RÅDMANN

Lier er en veldrevet vekstkommune med god økonomistyring og kompetente medarbeidere. Kommunen står overfor spennende muligheter knyttet til bl.a. utbygging av store  transformasjonsområder, byutvikling, digitalisering og kommunens fremtidige organisering.

Vi søker en motiverende rådmann som vil bidra til innovasjon og utvikling av morgendagens løsninger basert på bl.a. brukerorientering og digitalisering. Du må ha gode kommunikasjonsevner, kjennskap til kommunesektoren og utpreget evne til samhandling med politisk ledelse. Solid økonomiforståelse, strategisk overblikk og ledererfaring fra kompleks organisasjon blir vektlagt

Vi kan tilby en utfordrende lederstilling i en av Østlandets mest attraktive kommuner. Lønn etter avtale.

Ring gjerne for uforpliktende kontakt med ordfører i Lier kommune Gunn Cecilie Ringdal, tlf 975 97 156 eller Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138.

Søknadsfrist 9. oktober 2017.

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden.

 

Kontaktperson: Randi Flugstad
Telefon: 905 84 138
Arbeidssted: Lierbyen
Søknadsfrist: 9.oktober