Bane NOR skal i perioden fra 18. november til 4. desember utføre døgnkontinuerlig arbeider i Lieråsen tunnel, og sender ut støyvarsel til naboer og involverte parter.

I støymeldingen som Bane NOR har sendt til Lier kommune går det frem at arbeidene de skal utføre i all hovedsak dreier seg om betongarbeider inne i tunnelen. I forbindelse med det blir det behov for en riggplass med tilhørende renseanlegg på Lier holdeplass, og omlastingen av betong skjer på samme sted. Deretter transporteres betongen inn i tunnelen.

På Brakerøya skal det utføres vedlikehold av maskinene.

Det legges opp til at støynivået skal ligge på 60-70 desibel, informerer Bane NOR.

Du kan lese hele brevet fra Bane NOR her