Hvem fortjener Lier kommunes kulturpris 2015?

Alle er velkomne til å fremme forslag.

Kulturprisen i Lier skal gå til en person eller organisasjon som har gjort seg særlig fortjent til en slik utmerkelse ved aktiv og engasjert deltagelse innenfor kulturlivet i bygda.

Kulturprisen er på 10 000 kroner og tildelingen skjer normalt i forbindelse med et egnet arrangement ved utgangen av året.

Frist for å sende inn forslag er 1. september.

Forslag sendes postmottak@lier.kommune.no eller Lier kommune, kultur og fritid, postboks 205, 3401 Lier.

Vedtekter for Lier kommunes kulturpris