1. mars er frist for å søke om barnehageplass.

Hovedopptaket for barnehageåret 2015/16 foregår i perioden mars – august. Samtlige barnehager i Lier kommune, både kommunale og private, samarbeider om opptak av barn.

Alle barnehager i Lier

Søknadsfrist

1.mars er søknadsfrist for hovedopptaket.

Rett til plass

Ved hovedopptaket gjelder lovfestet rett til barnehageplass.

Retten gjelder:

  • For barn som er fylt ett år innen 31. august ved årets hovedopptak
  • Dersom det er søkt barnehageplass innen fristen 1. mars

Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen.

Søk barnehageplass