Slik når du oss i påsken

Servicetorget og våre kontorer stenger klokken 12.00 onsdag 12. april, men du kan nå oss på våre vakttelefoner om det skjer noe.

For mange er påsken en tid for familie, venner og hygge, men ikke alle har like mange rundt seg. Kanskje har du mulighet til å strekke ut en hånd til en som setter pris på det? 

Vær gode med hverandre og vis omsorg.

Servicetorget og våre kontorer stenger klokken 12.00 onsdag 12. april, men dersom situasjonen skulle kreve det, kan du benytte følgende vakttelefoner:

Vakttelefoner

Nødnummer:

Brannvesen: 110
Politi: 112
AMK: 113

Legevakt: 116 117

Kriseteam: Kontakt legevakten 116 117

Barnevernvakt: Vakttelefon: 32 04 65 00

Mørke gate- og veilys: Slik melder du om feil på gatelys

Vakttelefon for tekniske tjenester - VIVA IKS:

Avløp, vann og vei: 32 22 58 00 (døgnbemannet)
Bygningsdrift: 409 22 244

Veterinærvakt: Vakttelefon 32 83 35 03

Takk til alle som må jobbe

Ikke alle av kommunens ansatte har mulighet til å ta ut påskeferie, men må jobbe for å holde samfunnshjulene i gang - også i påskehøytiden. Vi sender en varm takk til alle som står på i påsken for fellesskapets beste.

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Sist oppdatert: 18. april 2017