19.august er det skolestart i grunnskolene i Lier. Vi ønsker alle nye og nåværende elever velkommen tilbake!
Egge skole 1. trinn kl.09.00-12.35 2.-7.trinn kl. 08.30-13.20
Gullaug skole 1. trinn kl.09.00-12.00

2.-4.trinn kl.08.30-13.25
5.-6.trinn kl. 08.30-14.00
7.trinn kl. 08.30-14.05 

Hallingstad skole 1. trinn kl.09-12.30 2.-7.trinn kl.08.30-13.00
Heia skole 1.trinn kl.09.00-13.15 2.-7.trinn kl.08.30-13.15
Hennummarka skole 1.trinn kl. 10.00-13.00 2.-6.trinn kl.08.30-13.15
7. trinn kl. 08.30-13.30
Nordal skole 1. trinn kl.09.00-13.15 2.-4.trinn kl.08.30-13.15
5.-7.trinn kl.08.30-14.15
Hegg skole 1. trinn kl.09.30-12.35
Oppmøte i amfiet ved hovedinngangen
2.-7.trinn kl.08.30-12.35
Oddevall skole 1.trinn kl.09.00-10.30 2.-7.trinn kl.08.30-13.30
Høvik skole 1.trinn kl10.00-12.55 2.-10.trinn kl.08.30-slutter til vanlig tid
Velkomsklassen kl.08.30-slutter til vanlig tid
Sylling skole 1. trinn kl.17.00 2.-10.trinn kl.08.35

NB! Elever med rett til skyss, følger oppsatte tider
fra Nettbuss sin rutetabell. 
Lierbyen skole   8.-10.trinn kl.08.30-14.10
Tranby skole 8.trinn kl.09.-11-30 9.-10.trinn kl.08.30-11.30